Agreed

Introducere . 

Una dintre problemele actuale ale Republicii Moldova este reforma administrației publice. Strategia reformei administrației publice a fost aprobată în 2016, dar implementarea ei este încă în curs de desfășurare.

Despre AGREED

AGREED – Activarea reformei guvernării pentru îmbunătățirea dezvoltării este un proiect de 24 de luni implementat de ALDA – Asociația Europeană pentru Democrația Locale, LDA Moldova și Clinica Juridica Universitara. AGREED urmărește să obțină cooperarea dintre autoritățile locale și societatea civilă, și anume prin activarea proceselor participative care vor include și vor da voce cetățenilor, asociațiilor, comunității de afaceri și societății civile în ansamblu asupra problemelor cheie.

Autoritățile locale se vor dovedi a fi actori cheie în guvernare și inițiatorii unui proces participativ, cu mai multe părți interesate și cu mai multe nivele de elaborare a politicilor de guvernare. Prin coordonarea procesului participativ și prin livrarea recomandărilor exprimate de cetățeni către Guvern, autoritățile locale vor fi responsabilizate față de cetățenii săi.

0
Luni
0
Unități Administrative
0
Instruiri

Scopul proiectului este de a construi un mecanism din ce în ce mai stabil între societatea civilă și autoritățile locale în elaborarea politicilor.

Misiunea

Proiectul are ca obiectiv consolidarea capacității autorităților locale din Moldova de a realiza o guvernare transparentă și participativă în comunitățile lor, cu o referire specifică la procesul de elaborare a politicilor și la reforma administrației publice, inclusiv descentralizrea. 

Pentru realizarea acestui obiectiv, proiectul își propune următoarele:

  • Consolidarea capacităților autorităților locale din Moldova și ale Organizațiilor Societății Civile în domeniul democrației participative
  • Promovarea reformei administrației publice, inclusiv amalgamarea voluntară a unităților teritoriale administrative;
  • Promovarea unui dialog de guvernare pe mai multe niveluri, între guvernul național și autoritățile locale;
  • Consolidarea predispunerii autorităților locale de a implica comunitățile locale în procesul de luare a deciziilor la nivel local.
Close Menu