Agreed

ALDA

Despre ALDA – Asociația Europeană pentru Democrație Locală

ALDA este o organizație care adună peste 300 de membri (inclusiv autorități locale, asociații ale autorităților locale și organizații ale societății civile) provenind din peste 40 de țări.

Cea mai mare parte a activității ALDA se bazează pe metoda cooperării multilaterale descentralizate. Această metodă implică o abordare cu mai multe părți interesate, care se concentrează pe parteneriate durabile între autoritățile locale și organizațiile neguvernamentale. Aceste parteneriate creează sinergie pozitivă și asigură atingerea obiectivelor comune într-un mod reușit.

Astăzi, ALDA este un factor important în domeniul democrației locale, al cetățeniei active și al cooperării dintre autoritățile locale și societatea civilă.

Close Menu