Agreed

Asociația Europeană pentru Democrație Locală (ALDA) recrutează experți/organizații locale pentru a evalua activitățile pilot implementate în cadrul proiectului AGREED.

Informații generale:

ALDA implementează în prezent proiectul finanțat de către UE „Activarea Reformei Guvernării pentru Îmbunătățirea Dezvoltării” (AGREED) în Republica Moldova.

Proiectul de 36 de luni vizează consolidarea capacității autorităților locale din Republica Moldova de a realiza o guvernare transparentă și participativă în comunitățile lor, cu o referire specifică la procesul de elaborare a politicilor și la reforma administrației publice locale. Acesta intenționează să promoveze un dialog de guvernare pe mai multe niveluri între guvernul național și autoritățile locale și să dezvolte un set de recomandări pentru îmbunătățirea și promovarea unei noi reforme de descentralizare. 

Unul dintre obiectivele AGREED este schema de refinanțare. Schema de refinanțare este concepută cu scopul de a oferi un sprijin financiar pe termen scurt organizațiilor societății civile care lucrează la nivel local, pentru a promova cooperarea cu administrațiile publice locale în vederea implementării proiectelor legate de promovarea principiilor democrației participative la nivel local. Proiectele eligibile pentru finanțare în cadrul programului de grant trebuiau să abordeze problemele locale. Proiectele trebuiau să implice cooperarea cu alte organizații ale societății civile și/sau administrațiile publice locale, precum și cu școlile și/sau sectorul de afaceri. Proiectele selectate ar trebui să ducă la creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor și la o mai mare implicare a lor în rezolvarea problemelor locale, precum și îmbunătățirea cooperării dintre OSC și APL. Proiectele sunt implementate în comunități locale urbane sau rurale și ar trebui să mobilizeze membrii societății și alți actori cheie ai comunității să participe la implementarea proiectului. Comitetul de evaluare a selectat 16 proiecte din 123 de cereri. Proiectele selectate abordează principiile democrației participative și, în principal, dar nu se limitează la, următoarele subiecte:

 • proiecte de cooperare între OSC și APL;
 • evenimente de consolidare a capacității;
 • campanii de difuzare sau promovare a informațiilor;
 • activități de educare și conștientizare;
 • acțiuni locale concrete de îmbunătățire a infrastructurii, cum ar fi:
 • Infrastructura socială;
 • Alee, trotuare și zone pietonale;
 • Amenajarea teritoriului și reabilitarea spațiilor verzi;
 • Amenajarea spațiilor publice (mobilier urban etc.);
 • Locuri de joacă pentru copii;
 • Educație, tineret și sport (terenuri de sport din cartiere etc.);

Pentru mai multe informații despre ALDA și proiectul AGREED, vizitați http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=140

Obiective și rezultate preconizate:

 Experții/organizațiile selectate vor colabora cu beneficiarii granturilor mici pentru a colecta informații, opinii, sugestii și provocări cu care se confruntă părțile interesate implicate. Pe baza informațiilor colectate și a întâlnirilor (online) cu beneficiarii, experții vor pregăti un set de recomandări pentru APL și OSC.

Pachetul de lucru anticipat va include:

 1. Pregătirea proiectului cu setul de recomandări

 Prin cercetări de birou, revizuirea rapoartelor beneficiarilor de granturi și discuțiile cu beneficiarii ai granturilor mici (OSC, APL, grupuri de inițiativă locală, populația locală etc.), experții selectați/organizația va elabora un set de recomandări de bază care vor reflecta toate informațiile cunoscute în această etapă cu referire la cooperarea dintre APL și OSC și comunitățile locale. Experții/organizațiile vor analiza legislația existentă și vor veni cu un set de recomandări privind îmbunătățirea legislației existente pentru a încuraja astfel de inițiative.

Experții/organizația vor identifica rezultatele pozitive sau negative ale fiecăreia dintre inițiativele locale susținute în cadrul programului de sub-grantare al proiectului AGREED.

2. Prezentarea setului de recomandări la Toolfair

După dezvoltarea setului de recomandări de bază (descris la punctul 1), expertul/organizațiile vor participa la Toolfair – conferința care va reuni aproximativ 70 de reprezentanți ai OSC-urilor și APL-urilor care implementează inițiativele locale și alți reprezentanți din alte comunități. Experții/organizația vor prezenta proiectul cu setul de recomandări și, în același timp, vor strînge idei și sugestii de la reprezentanții OSC-urilor, APL-urilor și comunităților locale.

 3. Finalizarea setului de recomandări

Ca urmare a discuțiilor deschise în cadrul conferinței Toolfair, expertul/organizațiile vor încorpora feedback-ul primit de la reprezentanții OSC și APL în setul de recomandări de bază.

Setul final de recomandări va fi tipărit și difuzat tuturor OSC-urilor, APL-urilor și altor părți interesate.

Calificări:

 • Cel puțin 3 ani de experiență profesională dovedită anterior în efectuarea studiilor aprofundate; analize și scrierea rapoartelor de evaluare.
 • Înțelegerea completă a responsabilităților APL-urilor și cooperarea cu OSC-urile și comunitățile locale. Experiență de muncă cu organizațiile societății civile și autoritățile publice locale este un atu.
 • Fluența în limba română, rusă și engleză. Comunicarea cu managementul proiectului și cu părțile interesate va fi realizată în toate cele 3 limbi menționate. Rezultatul va fi dezvoltat în limba română cu un rezumat în limba engleză.

 Livrabile:

 • Setul de recomandări de bază în limba română, după revizuirea inițială a rapoartelor de proiect și interviuri cu beneficiarii proiectelor de granturi mici;
 • Setul final de recomandări, după conferința Toolfair, în limba română și un rezumat al raportului în limba engleză.

 Alte prevederi

Toate drepturile de proprietate intelectuală legate de munca efectuată în temeiul prezentului Termen de Referință vor aparține asociației ALDA. Solicitantul va lucra în afara biroului ALDA și va folosi propriul echipament. Cu toate acestea, unele întâlniri de coordonare și interviuri pot avea loc la biroul ALDA din Chișinău.

Solicitantul ar trebui să fie disponibil pentru începerea misiunii în noiembrie 2020.

Procedura de aplicare

Pentru a aplica vă rugăm să trimiteți informațiile menționate mai jos în engleză:

 • individual sau pentru grup de experți: CV-ul (-urile);
 • pentru organizații specializate (entitate juridică, ONG, centre analitice ale companiei de consultanță): copia documentului de înregistrare, CV-ul organizației și CV-urile tuturor experților implicați în îndeplinirea sarcinilor descrise în acest Termen de Referință;
 • scrisoarea de însoțire care descrie experiența anterioară și calificările pentru efectuarea unor studii similare;
 • propunerea tehnică cu acțiuni și viziunea dezvoltării setului de recomandări;
 • oferta financiară cu bugetul detaliat pentru aceste sarcini.  

Documentele menționate mai sus vor fi expediate la adresa de email: victor@aldaintranet.org în copie viorica@aldaintranet.org.   

Termenul limită de aplicare este 8 noiembrie 2020, ora 23:59, ora locală Chișinău.

Evaluarea cererii se va face întru asigurarea selecției celei mai bune oferte din perspectiva cost/calitate. Vă rugăm să rețineți că oferta financiară va trebui să includă toate costurile tehnice, administrative sau de transport, care vor fi necesare pentru îndeplinirea sarcinilor.

Orice întrebări referitoare la acest Termen de Referință vor fi trimise exclusiv în formă scrisă la adresa de email: victor@aldaintranet.org până cel târziu la 5 noiembrie 2020.  

Close Menu