Agreed

Vineri, 23 octombrie, a avut loc ședința finală  de finisare a proiectului „Transparență si participare – temelia unei bune guvernări locale”, implementat de Mișcarea Ecologistă Ștefan Vodă în parteneriat cu primăria Ștefănești, finanțat în cadrul programului de granturi al proiectului AGREED, implementat de ALDA – Asociația Europeană pentru Democrația Locală.

La eveniment a participat și d-ul Victor COTRUȚĂ, Coodonator de proiect împreună cu alți 15 reprezentanți ai ONG cît și APL din Călărași, Ștefan Vodă și Anenii Noi. În cadrul ședintei participanții au avut un schimb de experiență și practici utile.

Pot fi evidențiate următoarele obiective ale proiectului:

  • Creșterea capacităților a cel puțin 50 de membri ai societății civile și APL-uri în elaborarea și monitorizarea politicilor locale pentru asigurarea unei administrații publice transparente;
  • Inițierea unor programe de educare și dezvoltare a comportamentului participativ al cetățeanului:
  1. Regulamentul intern privind transparența decizională,
  2. Planul de aprofundare a transparenței și asigurare a accesului la informația de interes public;
  • Sporirea capacităților funcționarilor publici și a aleșilor locali în asigurarea transparenței și accesului cetățenilor la informațiile de interes public, aplicarea unor mecanisme eficiente de implicare a cetățenilor în viața comunității prin instalarea unui sistem de difuzoare stradal.
Close Menu