Agreed

Instruiri AGREED

Săptămîna aceasta am continuat instruirile pentru APL-urile locale și OSC pentru încă 3 localități: Taraclia, Căușeni și Ocnița. Toate întîlnirile au fost realizate fizic unde ne-am bucurat de o prezență destul de activă.

În raionul Taraclia  am fost în data de 17 august, luni, cuvîntul de salut a fost adresat de către  dna Natalia Neiculova, Secretarul din partea Consiliului Raional Taraclia. La instruire au participat în jur de 30 persoane, primari, secretari și reprezentanți ai primăriilor locale.

La Căușeni, instruirea a avut loc miercuri, în data de 19 august, unde s-au întrunit în jur de 21 primării locale, la care a fost prezent și secretarul consiliului raionului dl. Vlad Gîra și reprezentantul Cancelariei de Stat pentru raionul Căușeni. Reprezentanții APL-urilor au avut un schimb de informații destul de interesante.

            Instruirea pentru raionul Ocnița a fost efectuată în data de 21 august, la care au participat 32 de persoane printre care dna Adelina Carabet, șeful Direcției Economie, Agricultură, Turism, Relații Funciare și dna Angela Crucichevici, Șeful Secției Cultură, inclusiv și alți specialiști din cadrul consiliului raional, 3 ONG locale: AO “Stimul”, AO „Paradis”, AO „Iunona”. Reprezentanții APL-urilor au participat activ și au venit cu diverse exemple aplicate deja în practică care duc la sporirea participării cetățenilor în procesul decizional local.   

Close Menu