Agreed

Instruiri AGREED

Săptămâna aceasta ne apropiem de final cu instruirile în cadrul proiectului AGREED.  Instruirile au fost efectuate pentru APL-urile locale din 3 localități ale țării:  Nisporeni, Strășeni și Dubăsari.

Pentru raionul Nisporeni instruirea a fost efectuată în format on-line pentru o durată de 2 zile, la care am avut o prezență de 15 persoane, reprezentanți ai primăriilor locale împreună cu dna Beschieru Olesea, secretar al consiliului raional Nisporeni, specialist în relații cu publicul.

La Strășeni, instruirea a avut loc miercuri, în data de 23 septembrie, la care s-au întrunit în jur de 28 de persoane împreună cu Președintele raionului d-ul Pavel Tamaciuc cît și șeful adjunct al Organizației Teritoriale Chișinău al Cancelariei de Stat d-ul Sergiu Jereghi. Reprezentanții APL-urilor au participat activ și au adus diverse exemple aplicate în practică care duc la sporirea participării cetățenilor în procesul decizional local.   

Instruirea pentru raionul Dubăsari a fost efectuată în data de vineri, 25 septembrie la care au participat în jur de 25 persoane printre care secretarul consiliul raional dna Maria Jimbei. Publicul a fost activ și au adresat diverse întrebări pe subiectul transparenței și participării cetățenilor în diverse problematici care apar sau proiecte ce urmează a fi realizate.

A fost o platformă interesantă de discuții și dezbateri!

Close Menu